Siirt Kaplıcaları

termalkaplicaotelleri29 Termal Kaplıca Otelleri

Siirt kaplıcaları ,Siirt Güneydoğu Anadolu Bölgemizin tarihi açıdan zengin bir kentidir. Oldukça eski bir yerleşim yeri olan Siirt aynı zamanda Türklerin Anadolu’ya ilk yerleştiği yerlerden biridir. Şifalı suları bakımından da zengin bir kent olmasına rağmen bu değerli su kaynakları henüz yeterli ilgiyi görememiştir. Özellikle ulaşım ve konaklama sorunu yaşanması bu kaynaklardan yararlanma imkanını kısıtlamaktadır. Özetle şu aşamada ağırlıklı olarak yöre halkı tarafından istifade edilmektedir.

Siirt’in en önemli jeotermal su kaynağı olan Sağlarca Kaplıcası, şehir merkezine 15 km mesafede, Dicle Nehri’nin en büyük kollarından biri olan Botan ÇayıkenarındakiBilluris köyü sınırlarındadır.  Bu nedenle kaplıca yöre halkı tarafından ‘Billuris Kaplıcası‘ olarak da anılmaktadır. Çok özel bir doğal oluşum olan ve otantik bir ortamdaki bu kaplıca; bir mağaranın içinden kaynamaktadır. Mağaranın tavanı kubbe şeklinde oyulmuş ve çevresi amfi tiyatro şeklinde soyunma ve dinlenme alanları yerleştirilmiş olağanüstü güzellikte bir yapıdır. Dokuz farklı kaynaktan çıkan Sağlarca Kaplıcası mağaradaki havuzda toplanmaktadır. Botan çayı ile arasında 150 metre mesafe olan kaplıca hem içi hem de çevresi bakımından bir masal diyarını andıran özel konumdadır. Kaplıcanın özelliği kükürtlü oluşudur ve kalsiyum sülfat, bikarbonat, sodyum klorür, magnezyum ve kükürtlü hidrojen içermektedir. Sıcaklığı 34.5°derece, pH değeri 6.85, radyoaktivitesi 2.5 emandır. Sülfat oranının yüksek olması aynı zamanda kaplıcanın Billuris Ekşisuyu olarak anılmasına da neden olmaktadır. Banyoları başta romatizma olmak üzere, siyatik, nefrit, siyatik, çocuk felci ve cilt hastalıklarına iyi gelmektedir. Ayrıca solunum yolları için serpintileme ve soluma olarak da kullanılmaktadır.

Kaplıca özellikle yaz döneminde civar şehirlerden yoğun ziyaretçi akınına uğramaktadır. Bu önemli ve özel kaplıca il özel idaresinin işletimi altında hizmet vermektedir. Konaklama hizmeti veren 100 yatak kapasiteli bir tesisi de bulunmaktadır.

Hesta Kaplıcası, Siirt’in en önemli şifalı su kaynağı olmasının yanında aynı zamanda önemli bir tarihi değeridir. Eruh’un Düğünyurdu köyü sınırları içinde olan bu kaplıca Siirt kent merkezine 70 km mesafededir. Üç farklı kaynağın birleşmesi ile oluşan kaplıcada kadın ve erkek hamamları ayrılmıştır. Kaplıcanın tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Rivayete göre kaplıca Hz. Süleyman Tarafından Saba melikesi Belkıs’a hediye edilmiştir. Bunun gibi pekçok mitolojik hikaye nedeniyle kaplıca halk tarafından yüzyıllardır yoğun rağbet gören bir şifa kaynağı olarak görülmektedir.

Suyunun özelliği kalsiyum sülfat, klorür, magnezyum ve hidrojen sülfür içermesidir. Ülkemizin en kıymetli kükürtlü sularından biri olarak kabul edilen kaplıcanı sıcaklığı 63 derece pH değeri 6.9, radyoaktivitesi 14.71 emandır.

Kaplıca tedavilerinde banyolarının yanında, serpintileme, gargara,koklamave içme tedavileri de uygulanmaktadır. Her türlü deri ve romatizma hastalığına şifalı olan suyu solunum yolları için de faydalıdır. Mineralizasyonu yüksek olan su, tuzlu ve acı sular grubundadır. Su sıcaklığının yüksek olması sakinleştirici ve enfeksiyon hastalıklarına karşı olumlu sonuçlar vermektedir. Özellikle üst solunum yolu iltihapları, iltihaplı romatizmalar ve iltihaplı kadın hastalıklarının tedavisinde yoğun olarak başvurulmaktadır. İçme olarak kullanıldığı zamanda idrar söktürücü özelliğe sahip olmasına rağmen içeriğindeki yoğun hidrojen sülfür nedeniyle kontrollü alınması gerekmektedir.

Kaplıca yaz döneminde diğer mevsimlere göre oldukça yoğundur. Hesta Kaplıcası da Billurus Kaplıcası gibi il özel idaresince işletilmektedir. Kadın ve erkelere ayrılmış iki farklı havuzunun yanında yardımcı tesisleri ile yöre halkına hizmet vermektedir. Bölgeye yapılacak yeni yatırımlarla kaplıcanın yalnızca yöre halkına değil yerli hatta yabancı ziyaretçilerine de hizmet verebilecek konuma getirilmesi mümkündür.